Trung Quốc ra đòn trả đũa, 5 ông lớn công nghệ của Mỹ nhận thiệt hại hơn 150