Từng tuyên bố khách hàng là số 1 và 'nói không' với chạy đua doanh số nhưng