Ước mơ dang dở của nam sinh bỏ thi THPT quốc gia vì cha đâm chết mẹ

Đm điên rồ thật, một phúc bốc hoả là đi tong.