Vợ ‘tịch thu’ lương chồng, coi chừng bị phạt

Khung hình phạt cao nhất là tử hình thì phải

ngon, tiến hành ngay