Vụ Thủ Thiêm: Đề nghị xử lý cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/vu-thu-thiem-de-nghi-xu-ly-ca-nhan-thuoc-dien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-quan-ly-545147.html