Vành đai 2 TP.HCM dang dở đã kín chung cư vây quanh - Bất động sản