Việt Nam đã gửi công hàm về phát biểu của thủ tướng Singapore

làm tốt lắm người anh em

hôm qua nghe VTV thấy bảo là ông thủ tưởng nói trên facebook riêng của ổng nên không liên quan đến nhà nước Sing nên bên mình “chỉ phản ứng ít thế thôi là phù hợp”.

sao bảo phát biểu ở hội nghị Shang rila gì đó