Vietjet muốn mở sàn thương mại điện tử - VnExpress Kinh Doanh

https://vnexpress.net/vietjet-muon-mo-san-thuong-mai-dien-tu-3947720.html