Viettel liên doanh cung cấp công nghệ cho trạm thu phí không dừng - VnExpress Kinh Doanh

https://vnexpress.net/kinh-doanh/viettel-lien-doanh-cung-cap-cong-nghe-cho-tram-thu-phi-khong-dung-3948963.html