Viettel thành lập Viettel Digital, phát triển mobile money và ngân hàng số

https://m.vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/viettel-thanh-lap-viettel-digital-phat-trien-mobile-money-va-ngan-hang-so-545155.html