Vụ cô gái khuyết tật tố bị chủ cưỡng hiếp: Chỉ đạo xử lý nghiêm