Vừa chấm dứt hợp tác với AirAsia, ông Trần Trọng Kiên tiếp tục chi 1.000 tỷ đồng lập hãng hàng không mới

Nói chung báo chí như ccc, 1000 tỉ vốn điều lệ mà bày đặt tít “chi 1000 tỉ”, chi chi ccc