Xe hơi VinFast được trợ giá ít nhất 2 năm nữa

https://ictnews.vn/cong-nghe-360/o-to-xe-may/xe-hoi-vinfast-duoc-tro-gia-it-nhat-2-nam-nua-184364.ict

https://ictnews.vn/cong-nghe-360/o-to-xe-may/xe-hoi-vinfast-duoc-tro-gia-it-nhat-2-nam-nua-184364.ict

ok trợ giá, bàn hàng không lợi nhuận, nhưng vẫn 400 triệu cái rẻ nhất
thế thì có gì hay?