Xem tử vi - your life in a nutshell

Bạn nào post lá số (hoặc ngày sinh tháng đẻ + khoảng giờ sinh + giới tính), mình xem tử vi giúp. Muốn riêng tư thì inbox, tuy nhiên phần trả lời sẽ public.

Nội dung: khái quát ngắn gọn cuộc đời trong 3~5 câu.

Disclaimer: dù thầy rất giỏi nhưng ko đảm bảo chính xác hết. Ai xem tự chịu trách nhiệm.

2 Likes

ngày 20 tháng 6 năm 1987, 8h-9h tối

Bạn nào muốn riêng tư thì inbox ngày giờ cho mình. Tuy nhiên, khi trả lời sẽ trả lời public (ko tiết lộ ngày giờ sinh).

well, cứ cho hôm nay lúc 17:17’ là ngày sinh, thầy xem hộ cho con diembao.net này xem sao :grinning:

chậm vcd

well, cứ cho hôm nay lúc 17:17’ là ngày sinh, thầy xem hộ cho con diembao.net này xem sao :grinning:

Nam hay nữ?

Nam

Bác xem hộ em với ạ, Nam sinh 28/10/1988, bố mẹ không nhớ giờ sinh :))

ngày 20 tháng 6 năm 1987, 8h-9h tối

Dòng sông lạnh quay đi trở lại (ngược với bài Dòng sông không trợ lại). Đời ta hay phải đi đi lại lại trong lẻ loi. Hợp với việc mở bát, giao bóng, bắt đầu cuộc chơi, nhưng người ngoài mới là bên kết thúc. Không tự đốc thúc mình, toàn đợi bên ngoài đốc thúc thì mới làm cho xong cái việc họ đốc thúc, họ quay đi cái lại làm việc khác. Hợp với việc chinh phục ngầm. Hợp với trộm cắp, ném đá giấu tay. Hay kiểu tỏ thái độ, ngày nhỏ chắc cũng vì thế mà bị hà hiếp. Làm gì rồi cũng phải làm lại lần 2 lần 3. Bạn bè thì mấy đứa có tí quyền hành hay xách mé rồi rủ tách nhóm này nọ.

Bước vào hạn 35t~44t (tuổi mụ, tức năm nay đã 33t) thì có điều bất ngờ rất đáng nói liên quan đến chữ “cơ hội lạ”, cơ hội tốt hay nguy cơ thì không thể nói, hãy chờ xem. Tuy nhiên chỉ nói 1 điều: cái gì mờ ám đáng nghi thì hãy soi bằng phương pháp khoa học.

HẾT.

1 Like

Bác xem hộ em với ạ, Nam sinh 28/10/1988, bố mẹ không nhớ giờ sinh :))

Không có giờ xem thế đéo nào được?

1 Like

Bác bịa mẹ ra 1 cái giờ đi :smiley:

Bác bịa mẹ ra 1 cái giờ đi :smiley:

Nhảm shit, waste time người khác!

1 Like

Bố mẹ ông ý không nhớ giờ biết làm sao :smiley:

Bố mẹ ông ý không nhớ giờ biết làm sao :smiley:

Thì thôi, miễn xem Tử vi, đi xem môn khác. Lên Bar Vàng.

1 Like

Tử vi cần ngày / tháng / năm + Giờ hả thầy

Tử vi cần ngày / tháng / năm + Giờ hả thầy

Yes, + giới tính.

Thầy phán hay quá

Lại chẳng.

Mà hạn đéo gì dài thế, 9 năm?

Đừng hỏi nhiều. Hạn ở đây là kỳ hạn (còn gọi là vận) chứ ko hàm nghĩa tốt xấu.

1 Like