Xin tặng nhà để đòi được cửa hàng đã cho thuê 40 năm ở phố cổ Hà Nội - Kinh doanh - ZING.VN