Yêu cầu tính năng cho diembao

thumb cho link ở trang chủ

Delete tài khoản TML

ccc

Đã hoàn thành.

close topic à

Thì solved rồi chả close

  1. KYC account, tích xanh account chính chủ
  2. Thumble to hơn đi @tran_tien

Mình nhận ra là mem DB rất thích dùng avatar ảnh chính chủ, có khi KNC lại dễ :grin: